Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Liberec, Jabloňová 564/43, Liberec 12 – oprava ústředního vytápění
Odesílatel Lukáš Hýbner
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2016 08:23:39
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "ZŠ Liberec, Jabloňová 564/43, Liberec 12 – oprava ústředního vytápění".

Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD_-_ZS_Jablonova_oprava_ustredniho_vytapeni.pdf (608.32 KB)
- Oznameni_o_zahajeni_vyberoveho_rizeni.pdf (347.40 KB)