Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Liberec, Česká 354, Liberec 25 – stavební úpravy pro navýšení kapacity
Odesílatel Nikola Martinetz
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.04.2016 08:18:32
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky "ZŠ Liberec, Česká 354, Liberec 25 – stavební úpravy pro navýšení kapacity". Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele. Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD_-_ZS_Liberec_Ceska_stavebni_upravy_-_FINAL.pdf (662.79 KB)
- Oznameni_o_zahajeni_-_ZS_Ceska.pdf (518.13 KB)