Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Liberec, Oblačná – výměna kanalizačních a vodovodních přípojek
Odesílatel Lukáš Hýbner
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.05.2016 08:13:16
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "ZŠ Liberec, Oblačná – výměna kanalizačních a vodovodních přípojek".

Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD_-_ZS_Oblacna_nova_-_oprava_kanalizacnich_a_vodovodnich_pripojek.pdf (604.62 KB)
- Oznameni_o_zahajeni_vyberoveho_rizeni.pdf (347.55 KB)