Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Liberec, Oblačná 101/15 – výměna oken
Odesílatel Nikola Martinetz
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2016 08:51:14
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky "ZŠ Liberec, Oblačná 101/15 – výměna oken". Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele. Za předložené nabídky děkujeme.


Přílohy
- ZD_-_ZS_Oblacna_-_vymena_oken_FINAL.pdf (611.51 KB)
- Oznameni_o_zahajeni_-_ZS_Oblacna.pdf (435.60 KB)