Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MŠ Klášterní, odloučené pracoviště Husova – odstranění vlhkosti suterénu objektu
Odesílatel Nikola Martinetz
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2016 10:32:42
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky "MŠ Klášterní, odloučené pracoviště Husova – odstranění vlhkosti suterénu objektu". Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele. Za předložené nabídky děkujeme.


Přílohy
- ZD_-_MS_Klasterni_-_Husova_ul_FINAL.pdf (614.00 KB)
- Oznameni_o_zahajeni_-_MS_Klasterni.pdf (435.11 KB)