Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MŠ Sedmikráska v Liberci – odstranění vlhkosti suterénu objektu
Odesílatel Linda Jurásková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2016 08:21:27
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "MŠ Sedmikráska v Liberci – odstranění vlhkosti suterénu objektu".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- Oznameni_o_zahajeni_VR.pdf (429.56 KB)