Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vánoční výzdoba města Liberec
Odesílatel Nikola Martinetz
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.08.2016 14:07:11
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky "Vánoční výzdoba města Liberec". Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele. Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD_Vanocni_vyzdoba_mesta_Liberec.pdf (562.33 KB)
- Oznameni_o_zahajeni_vyberoveho_rizeni.pdf (347.24 KB)