Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba parkoviště Frýdlantská
Odesílatel Nikola Martinetz
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.10.2016 11:02:20
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky "Údržba parkoviště Frýdlantská". Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele. Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD_-_Udrzba_parkoviste_Frydlantska_-_FINAL.pdf (631.70 KB)