Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MŠ Srdíčko Liberec, ul. Oldřichova - výměna oken
Odesílatel Nikola Martinetz
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.03.2017 09:22:35
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku "MŠ Srdíčko Liberec, ul. Oldřichova - výměna oken". Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele. Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD_MS_Srdicko_-_vymena_oken_-_FINAL.pdf (852.02 KB)