Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Liberec, Oblačná 101/15 – výměna oken
Odesílatel Nikola Martinetz
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.03.2017 11:23:39
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Liberec, Oblačná 101/15 – výměna oken". Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele.

Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD_ZS_Oblacna_-_vymena_oken_FINAL.pdf (842.43 KB)