Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava ul. Metelkova po pokládce inženýrských sítí
Odesílatel Alena Bláhová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.03.2017 12:00:11
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Oprava ul. Metelkova po pokládce inženýrských sítí".

Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD-_Oprava_ul._Metelkova_po_pokladce_inzenyrskych_siti_-_fin.pdf (836.62 KB)