Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZŠ Liberec, 5. května – modernizace sociálního zázemí ve 2. a 3. NP
Odesílatel Nikola Martinetz
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.03.2017 08:39:44
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé, tímto Vám v rámci veřejné zakázky "ZŠ Liberec, 5. května – modernizace sociálního zázemí ve 2. a 3. NP" poskytujeme dodatečné informace. Upozorňujeme, že v souvislosti s uveřejněním těchto dodatečných informací dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.


Přílohy
- OD2017_002 SO1 1.01 Soupis prací, dodávek a služeb SLEPÝ VV.XLSX (235.30 KB)
- Dodatecne_informace_I.pdf (446.48 KB)