Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka chladicí kapaliny do vozidel MHD
Odesílatel Lenka Pěničková
Organizace odesílatele Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. [IČO: 47311975]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.05.2017 09:45:21
Předmět Výzva

V příloze posíláme výzvu k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka chladicí kapaliny do vozidel MHD" VZ je zveřejněna na profilu zadavatel DPMLJ, a.s.


Přílohy
- výzva.pdf (1.34 MB)