Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Liberec, Lesní – oprava tělocvičny II
Odesílatel Lucie Jírová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2017 10:38:53
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku "ZŠ Liberec, Lesní – oprava tělocvičny II". Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele.
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD_ZS_Lesni_-_oprava_telocvicny_II._finalni. pod..pdf (432.32 KB)