Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DPS pro částečnou rekonstrukci a zrušení historického náhonu vedoucího podél vodního díla Harcov, p. p. č. 6015/1, k. ú. Liberec, včetně souvisejících činností
Odesílatel Nikola Martinetz
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2018 13:26:34
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku "Projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DPS pro částečnou rekonstrukci a zrušení historického náhonu vedoucího podél vodního díla Harcov, p. p. č. 6015/1, k. ú. Liberec, včetně souvisejících činností". Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD_PD_nahon_FINAL.pdf (846.71 KB)