Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení DPS Borový vrch čp. 1031 a 1032, Liberec – modernizace výtahů
Odesílatel Lucie Jírová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2018 10:37:24
Předmět Změna zadávací dokumentace I

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto na základě námitek podaných v souladu s § 241 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mění před uplynutím lhůty po podání nabídek, v souladu s § 99 zákona, zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „DPS Borový vrch čp. 1031 a 1032, Liberec – modernizace výtahů“.

Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.


Přílohy
- Zmena_zadavaci_dokumentace_I.pdf (208.08 KB)
- Příloha č. 4a - projektová dokumentace.pdf (1,014.86 KB)
- Příloha č. 4b - dispozice.pdf (962.93 KB)
- Příloha č. 5 - výkaz výměr DPS Borový vrch.xlsx (35.29 KB)
- Příloha č. 6 - technické parametry nových výtahů DPS Borový vrch 1031-1032.docx (31.07 KB)