Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MŠ Kamarád Liberec – oprava chodníků
Odesílatel Štěpán Ovádek
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.06.2019 09:35:14
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky "MŠ Kamarád Liberec – oprava chodníků".

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD_MS_Kamarad_-_oprava_chodniku_fin.pdf (927.68 KB)