Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Navýšení kapacit MŠ Pastelka - TDS a BOZP
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.11.2019 10:59:42
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Navýšení kapacit MŠ Pastelka - TDS a BOZP".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD Navýšení kapacit MŠ Pastelka - TDS a BOZP.pdf (883.65 KB)