Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Interiér městského informačního centra v Liberci - stavební část
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.01.2020 09:22:45
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Interiér městského informačního centra v Liberci - stavební část".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD_Rekonstrukce IC - stavební práce.pdf (846.57 KB)