Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E - stavební práce
Odesílatel Nikola Martinetz
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.01.2020 13:14:07
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace I.

Vážení dodavatelé, v návaznosti na dotazy vznesené v rámci zadávacího řízení "Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E - stavební práce" dodavatelů, tímto uveřejňujeme vysvětlení zadávacích podmínek. Součástí vysvětlení je i aktuální podoba výkazu výměr.

Vzhledem k charakteru změn zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.


Přílohy
- Vysvetleni_I_-_Bytovy_dum_E.pdf (616.56 KB)
- BD-Orlí-E-bez cen 230120-zámek.xlsx (712.99 KB)
- D.1.4 BD Orlí LBC silnoproud DPS_kniha svítidel.xls (432.50 KB)