Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Navýšení kapacit MŠ Motýlek - vnitřní vybavení
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.02.2020 14:11:54
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Navýšení kapacit MŠ Motýlek - vnitřní vybavení".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD MŠ Motýlek - vybavení.pdf (873.86 KB)