Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E - stavební práce
Odesílatel Markéta Tománková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.02.2020 14:30:47
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace II.

Vážení dodavatelé, v návaznosti na dotazy vznesené v rámci zadávacího řízení "Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E - stavební práce" dodavatelů, tímto uveřejňujeme vysvětlení zadávacích podmínek. Součástí vysvětlení je i aktuální podoba výkazu výměr.

Vzhledem k charakteru změn zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.


Přílohy
- D11-21_NS-Půdorys střechy.pdf (155.37 KB)
- D11-26_Výpis fasádních výplní-str19.pdf (25.67 KB)
- Vysvetleni_a_Zmena_ZD_II.pdf (401.81 KB)
- BD-Orlí-E-080220-bez cen.xlsx (716.24 KB)