Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E“
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2020 12:50:48
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E“".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD - Bytový dům E - TDS.pdf (922.59 KB)