Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Liberec, Ještědská – oprava multifunkčního hřiště
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.03.2020 09:12:12
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "ZŠ Liberec, Ještědská – oprava multifunkčního hřiště".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD_-_ZS_Jestedska_oprava_hriste_-_finalni.pdf (411.10 KB)