Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Provádění výmaleb v bytových domech v majetku statutárního města Liberec
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.04.2020 13:00:49
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Provádění výmaleb v bytových domech v majetku statutárního města Liberec".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD výmalby bytových domů LB.pdf (816.69 KB)