Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Liberec, Dobiášova - oprava dřevěných oken II. etapa II
Odesílatel Štěpán Ovádek
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2020 08:47:27
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky "ZŠ Liberec, Dobiášova – oprava dřevěných oken II. etapa II".

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Za předložené nabídky předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Štěpán Ovádek


Přílohy
- ZD_ZS_Dobiasova_-_oprava_oken_II_etapa_II_fin.pdf (935.27 KB)