Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C - stavební práce
Odesílatel Lucie Jírová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2020 12:23:04
Předmět Změna zadávací dokumentace I

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, poskytuje odpověď na dotaz vznesený z řad dodavatelů.

Zadavatel zároveň upozorňuje, že se touto Změnou ZD I pozměňují přílohy č. 5 a 6 ZD a prodlužuje se termín pro podání nabídky.
Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Přílohy
- Zmena_ZD_I.pdf (437.83 KB)
- Příloha č. 5 - PD.zip (38.96 MB)
- Příloha č. 6 Výkaz výměr (nový).xlsx (621.05 KB)