Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Navýšení kapacit MŠ Motýlek - konvektomat
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.05.2020 12:14:15
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu " Navýšení kapacit MŠ Motýlek - konvektomat ".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD Navýšení kapacit MŠ Motýlek - konvektomat.pdf (867.64 KB)