Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Souvislá údržba po opravách inženýrských sítí – ul. Františkovská, Vaňurova a Anenská, Liberec
Odesílatel Lucie Jírová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2020 13:46:02
Předmět Doplnění zadávací dokumentace I

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů.
Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.


Přílohy
- Doplneni_zadavaci_dokumentace_I.pdf (459.47 KB)
- Zjištění skladby vozovky - diagonostika Františkovská,Anenská,Vaňurova.pdf (3.43 MB)