Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C - stavební práce
Odesílatel Lucie Jírová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2020 08:03:51
Předmět Doplnění zadávací dokumentace I

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů. Součástí tohoto dokumentu je také doplnění příloh ZD.
Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.


Přílohy
- Doplneni_ZD_I.pdf (529.36 KB)
- Plyn.zip (1.00 MB)
- Vytápění.zip (2.31 MB)