Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Cyklostezka Jungmannova - viadukt
Odesílatel Jitka Pourová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.08.2011 15:17:58
Předmět Dodatečné informace

Dodatečné přílohy, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace a nabídky.


Přílohy
- Příloha č 6 - Vzor ČP o nabídce.doc (23.00 KB)
- Příloha č 5 - Vzor prohlášení uchazeče.doc (23.00 KB)