Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Vratislavice nad Nisou
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2020 14:49:16
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Vratislavice nad Nisou".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD DA JSDH Vratislavice.pdf (976.52 KB)