Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Příprava integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021+
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2020 09:06:23
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Příprava integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD integrovaná strategie ITI.pdf (1.00 MB)