Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Liberec plánuje zodpovědně a chytře - elektronické úřední desky
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.07.2020 08:22:50
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Liberec plánuje zodpovědně a chytře - elektronické úřední desky".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD elektronické úřední desky.pdf (960.06 KB)