Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce městského informačního centra v Liberci - vnitřní vybavení - II
Odesílatel Štěpán Ovádek
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.07.2020 10:53:06
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky "Rekonstrukce městského informačního centra v Liberci - vnitřní vybavení - II".

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Za předložené nabídky předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Štěpán Ovádek


Přílohy
- ZD_Rekonstrukce_MIC_-_vnitrni_vybaveni.pdf (833.69 KB)