Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Příprava integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021+
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.07.2020 08:07:55
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
tímto Vám poskytujeme odpověď na dotaz vznesený v rámci zakázky malého rozsahu "Příprava integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021+".
Děkujeme za projevený zájem.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace I.pdf (496.88 KB)