Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Park Budyšínská, Liberec - arboristika
Odesílatel Zdeněk Ferus
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.09.2020 13:27:57
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Park Budyšínská, Liberec - arboristika".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- 01_ZD_-_arboristika_EP.pdf (840.72 KB)