Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodání a instalace herních prvků
Odesílatel Nikola Martinetz
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.09.2020 12:23:30
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace I.

Vážení dodavatelé, tímto Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Dodání a instalace herních prvků" a zároveň upozorňujeme, že zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek.

Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.

S pozdravem
Ing. Nikola Martinetz


Přílohy
- Dodatecne_informace__I.pdf (500.07 KB)
- výkaz výměr_24.9.2020.xls (162.00 KB)
- Návrh smlouvy o dílo_24.9.2020.doc (208.00 KB)