Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodání a instalace herních prvků – nám. Českých bratří
Odesílatel Štěpán Ovádek
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.10.2020 14:22:27
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky "Dodání a instalace herních prvků – nám. Českých bratří".

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Za předložené nabídky předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Štěpán Ovádek


Přílohy
- ZD - dodání a instalace herních prvků.pdf (828.04 KB)