Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Barvířská Liberec – kácení topolů a náhradní výsadba
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.10.2020 08:47:13
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "ZŠ Barvířská Liberec – kácení topolů a náhradní výsadba".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD kácení topolů ZŠ Barvířská OK fin.pdf (858.94 KB)