Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Podpora retence vody - lokalita Jánská
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.11.2020 14:17:24
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu " Podpora retence vody - lokalita Jánská ".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD Jánská retence OK.pdf (854.82 KB)