Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Procesní a personální audit Magistrátu města Liberec
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.11.2020 10:59:37
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu " Procesní a personální audit Magistrátu města Liberec ".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD_Procesní a personální audit.pdf (1,021.26 KB)