Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MŠ Liberec – náhradní výsadba dřevin a jejich následná péče
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.11.2020 09:09:57
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "MŠ Liberec – náhradní výsadba dřevin a jejich následná péče".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD MŠ - náhradní výsadba a následná péče - úprava OK.pdf (842.29 KB)