Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MŠ Klíček, Liberec - oprava oplocení
Odesílatel Zdeněk Ferus
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.11.2020 14:58:35
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé, tímto vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku MŠ Klíček, Liberec - oprava oplocení.


Přílohy
- ZD MŠ Klíček - oprava oplocení.pdf (849.41 KB)