Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MŠ Liberec – náhradní výsadba dřevin a jejich následná péče
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.11.2020 08:28:11
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
tímto Vám poskytujeme odpověď na dotaz vznesený v rámci zakázky malého rozsahu "MŠ Liberec - náhradní výsadba dřevin a jejich následná péče".
Děkujeme za projevený zájem.


Přílohy
- Dodatečné informace č. I.pdf (533.92 KB)
- Příloha č. 4 - Soupis prací a dodávek - AKTUÁLNÍ.xlsx (17.46 KB)