Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sociální bydlení města Liberce Bytový dům B – stavební práce
Odesílatel Lucie Jírová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.12.2020 07:29:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů.

Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.


Přílohy
- Vysvetleni_a_zmena_ZD_II.pdf (688.34 KB)
- Výkaz výměr - nový.xls (1.25 MB)