Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sociální bydlení města Liberce Bytový dům B – stavební práce
Odesílatel Lucie Jírová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.01.2021 11:06:52
Předmět Změna zadávací dokumentace III

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mění zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Přílohy
- Zmena_ZD_III.pdf (502.20 KB)