Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín - stavba
Odesílatel Štěpán Ovádek
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.01.2021 09:05:07
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky "Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín - stavba".

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Za předložené nabídky předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Štěpán Ovádek


Přílohy
- Zadávací dokumentace_Cyklostezka Machnín_fin.pdf (972.67 KB)