Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Podpora retence vody - lokalita Jánská - II
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.01.2021 11:29:26
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Podpora retence vody - lokalita Jánská - II".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD Jánská retence II.pdf (849.81 KB)