Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení BD – Oprava společných prostor č. p. 616 v ulici Nad Sokolovnou, Liberec - Vesec
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2021 09:51:48
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "BD – Oprava společných prostor č. p. 616 v ulici Nad Sokolovnou, Liberec - Vesec".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD Nad Sokolovnou 616 - oprava společných prostor OK.pdf (826.79 KB)